ผ่าปฏิบัติการสะท้านโลก ภาค 1 (Mission Impossible 1)

ผ่าปฏิบัติการสะท้านโลก ภาค 1 (Mission Impossible 1)

ผ่าปฏิบัติการสะท้านโลก ภาค 1 (Mission Impossible 1)

Mission Impossible 1 (1996) ผ่าปฏิบัติการสะท้านโลก ภาค 1 : ผู้แทนอเมริกันภายใต้ความระแวงสงสัยว่าไม่สุจริตจำเป็นต้องค้นหาแล้วก็เผยสายตัวจริงโดยมิได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากหน่วยงานของเขา

ลิงค์หลักสำรอง