Article 15 Netflix (2019) มาตรา 15

Article 15 Netflix (2019) มาตรา 15

Article 15 Netflix (2019) มาตรา 15

ความเป็นจริงที่โหดร้ายในระบบชนชั้นวรรณะเปิดเผยออกมา เมื่อนายตำรวจนครบาลผู้มีอภิสิทธิ์ทว่ารักความถูกต้องยอมเสี่ยงสืบคดีฆาตกรรมใจกลางอินเดีย

ลิงค์หลักสำรอง