Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

เรื่องย่อ : สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมายที่พวก เขาต้องเก็บ…โอซามา บิน ลาเด็น!

ลิงค์หลัก
Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน