Polaroid โพลารอยด์ ถ่ายติดตาย (ซูม)

Polaroid โพลารอยด์ ถ่ายติดตาย (ซูม)

เรื่องย่อ : คุณกล้าถ่ายรูปหรือเปล่า?

หากว่าทุกคนในรูปจะต้องตาย! เบิร์ด ฟิทเชอร์ (แคทรีน เพรสคอตต์)

ได้พบกับกล้องโพลารอยด์ตัวหนึ่งในร้านขายของเก่า

แต่แล้วเธอกลับพบว่าผู้ที่ถูกถ่ายด้วยกล้องตัวนี้ล้วนแต่จะต้องตายอย่างน่า

สยดสยอง เธอและเพื่อน ๆ

จึงต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์นี้ก่อนที่พวกเธอทุกคนจะ

ถูกมันฆ่า!

ลิงค์หลัก
Polaroid โพลารอยด์ ถ่ายติดตาย