THE RISING HAWK (2019) การต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

THE RISING HAWK (2019) การต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

THE RISING HAWK (2019) การต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

อาณาจักรมองโกลเติบโตจนใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักมา ตอนนี้กองทัพของมันถูกล้อมอยู่ในยุโรปตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งต่อสู้เพื่อเสรีภาพในภูมิประเทศของเทือกเขาคาร์เพเทียน

THE RISING HAWK (2019) การต่อสู้เพื่อเสรีภาพ