Zootopia นครสัตว์มหาสนุก

Zootopia นครสัตว์มหาสนุก

เรื่องย่อ : บอกเล่าเรื่องราวในเมือง ซูโทเปีย (Zootopia) มหานครแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ไม่ว่าจะเป็นนักล่าหรือผู้ถูกล่า ก็ต่างอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และต่างมีหน้าที่การงานเช่นเดียวกับสังคมมนุษย์

ลิงค์หลักสำรอง1
Zootopia นครสัตว์มหาสนุก